Εκτύπωση

«ΑΛΛΑΖΩ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ»

Δημοσιεύθηκε στις .

Δείτε τις δράσεις των σχολείων της ΔΔΕ Δράμας για το πρόγραμμα "Αλλάζω το Σχολείο μου"

1 – ΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ Η ΙΔΕΑ

Με πρωτοβουλία της Δ/σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου ξεκίνησε το 2010-11 το Πρόγραμμα «Αλ-λάζω το σχολείο μου», με πιλοτική εφαρμογή σε σχολεία της Δ/σης μας κατά την πρώ-τη χρονιά και λειτουργεί πλέον ως θεσμός για κάθε σχολική χρονιά .

2 – ΣΚΟΠΟΣ

Ο χώρος του σχολείου όπως είναι διαμορφωμένος σήμερα συνήθως δεν μπορεί να υποστηρίξει την βιωματική μάθηση, τις υπαίθριες δραστηριότητες, την δουλειά σε ο-μάδες, αγνοώντας τον ενεργητικό ρόλο του μαθητή και την ανάγκη ανάπτυξης δημοκ-ρατικών παιδαγωγικών σχέσεων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάληψη δράσεων στα σχολεία από ομάδες μα-θητών και καθηγητών που επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στον επανασχεδιασμό και μεταλλαγή των χώρων του σχολείου, έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικοί, να υποσ-τηρίζουν τις δημιουργικές δραστηριότητες, να είναι ευχάριστοι και να εκφράζουν τους ανθρώπους που ζουν , μαθαίνουν και εργάζονται εκεί.

Ενδεικτικές δράσεις που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται ανάλογα με τις διαθέσι-μες υποδομές του κάθε σχολείου : Φυτεύσεις , εξοικονόμηση ενέργεια, καλλιτεχνικές και αισθητικές παρεμβάσεις, κατασκευές , περιβαλλοντικές δράσεις .

3 – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος «αλλάζω το σχολείο μου», οι ομάδες καθη-γητών-μαθητών μπορούν να συνεργαστούν με γονείς, Δασαρχείο, αρχιτέκτονες τοπίου, πολιτιστικούς και επιστημονικούς συλλόγους, τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς που μπορούν να βοηθήσουν στο έργο τους.

Ενδεικτικές δράσεις που μπορούν να γίνουν ανάλογα με τις διαθέσιμες υποδομές του κάθε σχολείου :

  Φύτευση δένδρων, θάμνων, λουλουδιών.
  Δημιουργία συνθηκών εξοικονόμησης ενέργειας στους χώρους των σχολείων.
  Σχεδιασμός επιδαπέδιων παιχνιδιών στην αυλή του σχολείου.
  Ζωγραφική και graffiti σε τοίχους.
  Διαμόρφωση χώρων προβολής των προγραμμάτων που διεξάγονται στο σχολείο ώστε όλοι οι μαθητές να επωφελούνται.
  Αισθητικές παρεμβάσεις και παρουσιάσεις στο χώρο έργων των μαθητών όπως γλυπτά φωτογραφίες, αφίσες κλπ.
  Κατασκευές που έχουν σχέση με γνωστικά αντικείμενα των μαθητών συνδεόμενα με πεδία των μαθημάτων όπως φυσικής, βιολογίας, ιστορίας, γεωγραφίας, κλπ.
  Περιβαλλοντικές δράσεις (εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση, δεντροφυτεύεις, κλπ).

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, το πρόγραμμα «Αλλάζω το σχολείο μου» ολοκλη-ρώνεται με τη βράβευση και την απονομή σημαίας των σχολείων που πραγματοποίη-σαν τις καλύτερες δράσεις. Επίσης γίνεται δημόσια προβολή των εργασιών τους και υποστηρικτικές εκθέσεις στο Διοικητήριο της πόλης κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων «Ημέρες Εκπαίδευσης» που διοργανώνονται κάθε χρόνο από τη Διεύθυνση Δευτερο-βάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας κοντά στη λήξη του διδακτικού έτους και έχουν γίνει πλέον θεσμός.

4 – ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Η συμμετοχή των σχολείων από την έναρξη του προγράμματος «αλλάζω το σχολείο μου» ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Οι δραστηριότητες των σχολείων ήταν καινοτόμες και ποικίλες. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην μεταμόρφωση του εσωτερικού αλλά και εξω-τερικού περιβάλλοντος των σχολείων.

Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε:

  H συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης.
  Πάρα πολλοί μαθητές και μαθήτριες απέκτησαν χρήσιμες εμπειρίες με την ενασχόλησή τους στις διάφορες φάσεις του προγράμματος αλλά και χαρά και υπερηφάνεια για αυτή τη συμμετοχή και δημιουργία.
  Δημιουργήθηκε ένα κλίμα ανανέωσης και δράσης στο χώρο των σχολείων.
  Με τα λίγα μέσα που υπήρξαν έγινε το καλύτερο δυνατόν από πλευράς των μα-θητών και εκπαιδευτικών.
  Υπήρξε σημαντική υποστήριξη των συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και φορέων της πόλης.

Δείτε τις δράσεις των σχολείων της ΔΔΕ Δράμας για το πρόγραμμα "Αλλάζω το Σχολείο μου"

Η Δ.Δ.Ε. Δράμας στο Χάρτη

Τα σχολεία της ΔΔΕ στο χάρτη

egxeir ergasiwn

egxeir antistoix titlwn

odigos diax eisodou

Επικοινωνία

Διοικητήριο - Αντιπεριφέρεια Δράμας
Δράμα, τ.κ. 66133

E-mail: [email protected] 
Τηλέφωνο: 2521351224
Fax: 2521351293
http://www.didedra.gr