Εκτύπωση

Ενημέρωση σχετικά με το διάστημα υποβολής δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση σε οργανικά κενά

Δημοσιεύθηκε στις .

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά των υπεράριθμων (πιθανή ημερομηνία την Πέμπτη 7.8.2014), θα κληθούν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:


1. που έχουν πάρει μετάθεση από περιοχή σε περιοχή
2. που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
3. που ζητούν βελτίωση θέσης (καθώς και όσοι δε μετατέθηκαν και ζήτησαν βελτίωση θέσης)
4. όσοι επανέρχονται από το εξωτερικό
5. όσοι υπεράριθμοι δεν τοποθετήθηκαν στην ομάδα τους ή σε όμορη ομάδα


να υποβάλουν δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση σε οργανικά κενά το πιθανότερο από 8.8.2014 έως
14.8.2014 (η ακριβής ημερομηνία θα προσδιοριστεί με νεότερο έγγραφό μας που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα).

Ο Δ/ντής Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Δράμας.
α.α.
Τερζάκης Κωνσταντίνος