Εκτύπωση

Απλά Διαφορετικός

Η ΔΔΕ Δράμας συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων ετών, αφιερώνει το νέο σχολικό έτος 2013-2014, σε ένα σύγχρονο και πολύπλευρο ζήτημα που αφορά στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα: τη διαφορετικότητα. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αυξάνει τα προβλήματα ένταξης στο σχολείο, ενώ σταδιακά οδηγεί σε φαινόμενα μαθητικής διαρροής και εγκατάλειψης, καθώς καλλιεργεί και αναδεικνύει την αποξένωση, τη μοναξιά και την απογοήτευση, που βιώνουν συχνά μαθητές και μαθήτριες που κοινωνικά ανήκουν σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, ή που παρουσι-άζουν κάποια απόκλιση από το μέσο όρο σε εσωτερικά ή εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

Είναι γεγονός ότι στο σχολείο συχνά συντηρούνται και κατά συνέπεια παγιώνονται εσφαλμένες αντιλήψεις, παραδοχές, στερεότυπα και διακρίσεις. Ωστόσο, το σχολείο είναι και ο κατ' εξοχήν χώρος άρσης αυτών των διακρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό στόχος μας είναι η ανάδειξη ανά σχολική μονάδα των διαφορετικών εκφάνσεων του προβλήματος, η υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων μέσα από τα οποία θα αναδειχθούν καλές πρακτικές και προτάσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία. Για το σκοπό αυτό θα αναλάβουμε μία σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες θα αφορούν την ενημέρω-ση/επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών των σχολείων μας, ενώ, παράλληλα θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και υλοποίηση ανά σχολική μονάδα δράσεων και παρεμβάσε-ων, όπως projects, θεατρικές παραστάσεις κ.ά, με στόχο την ανάδειξη των διαφορετι-κών εκφάνσεων του προβλήματος ανά σχολική μονάδα.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων που θα υλοποιηθούν στα σχολεία θα γίνει στη διάρκεια των ημερών εκπαίδευσης 2014.


 Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Teaching Tolerance through English»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, στο πλαίσιο του αφιερώματος για το σχολικό έτος 2013-14 στην «Διαφορετικότητα», διοργανώνει, σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Teaching Tolerance through English».

Εισηγήτρια θα είναι η κ. Lydia Stack, English Language Specialist, του California University. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 05/02/2014 και ώρα 17:00 μμ – 19:00 μμ στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Δράμας. Σημειώνεται ότι η εισήγηση της κυρίας Stack θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική Γλώσσα.


 

 

Η Δ.Δ.Ε. Δράμας στο Χάρτη

Τα σχολεία της ΔΔΕ στο χάρτη

Επικοινωνία

Διοικητήριο - Αντιπεριφέρεια Δράμας
Δράμα, τ.κ. 66133

E-mail: [email protected] 
Τηλέφωνο: 2521351224
Fax: 2521351293
http://www.didedra.gr