Τις δυο σχολικές χρονιές που προηγήθηκαν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας αφιέρωσε το σχολικό έτος 2012-2013 στη σχέση τέχνης και εκπαίδευσης με το σύνθημα «Η Τέχνη στην Εκπαίδευση» και το σχολικό έτος 2013-2014 στη διαφορετικότητα με το σύνθημα «Απλά διαφορετικός».
Συνεχίζοντας αυτή την παράδοση, αφιερώνουμε το σχολικό έτος 2014-2015 στην Αξία της Συνεργασίας. Με το γενικό σύνθημα «Συνεργάζομαι και Δημιουργώ» η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη και υποστήριξη στη σχολική κοινότητα μιας κουλτούρας συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό κατά το σχολικό έτος 2014-2015 οι σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Δράμας θα κληθούν να επιλέξουν θεματικές που τις ενδιαφέρουν και να υλοποιήσουν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, projects, εργασίες, εκδηλώσεις, κ.τ.λ., τα οποία θα στηρίζονται στη συνεργασία δύο ή και περισσότερων σχολείων. Τα σχολεία αυτά μπορεί να συστεγάζονται, να βρίσκονται στον ίδιο οικισμό ή πόλη, αλλά και σε οποιοδήποτε οικισμό ή πόλη της Ελλάδας ή ακόμη και του εξωτερικού. Τα τελικά αποτελέσματα αυτών των δράσεων θα παρουσιαστούν στις «Ημέρες Εκπαίδευσης 2015», στη διάρκεια των οποίων ανα-δεικνύουμε κάθε έτος τις δραστηριότητες των σχολείων μας για τη χρονιά που πέρασε. Μάλιστα, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διαδικτυακός διαγωνισμός για τη δημιουργία Spot, το οποίο θα αποτελέσει το σήμα των Ημερών Εκπαίδευσης 2015. Συγκεκριμένα θα κληθούν ομάδες μαθη-τών/τριών, προερχόμενες τουλάχιστον από δύο σχολεία, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ένα spot σε μορφή μικρού βίντεο με θέμα «Συνεργάζομαι και Δημιουργώ».
Παράλληλα, στη διάρκεια του Σχολικού Έτους 2014-2015 θα πραγματοποιήσουμε τον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης», ο οποίος από την τρέχουσα σχολική χρονιά θα επεκταθεί σε όλα τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού καλύπτοντας το σύνολο της ελληνικής ομογένειας.
Τέλος καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015 θα πραγματοποιούνται βιωματικά εργαστήρια με αντικείμενο την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των εκπαι-δευτικών με σκοπό την καλλιέργεια ενός κλίματος αποδοχής της διαφορετικότητας. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, οπότε και θα κατατί-θενται οι δηλώσεις συμμετοχής.
Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα ακολουθήσει δεύτερη ανακοίνωση με α-ναλυτικές οδηγίες, αναφορικά με την οργάνωση των ως άνω δραστηριοτήτων.

Ο Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης ΠΕ Δράμας

Δρ. Κιουλάνης Σπυρίδων


Πληροφορίες: Σ. Κιουλάνης
Τηλέφωνο: 2521351224
FAX : 2521351294