ΚΕΣΥΠ Δράμας ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. - Υπ. Σχ. Δραστηριοτήτων  - Υπ. Σ.Σ.Ν. Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών Υπ. Φυσικής Αγωγής - Μητρώο Μεταθέσεις - Συνταξιοδοτήσεις Γραμματεία - Πρωτόκολλο Διοικητικών  Θεμάτων - Άδειες - Αναπληρωτές Πρ. Διοικητικών  Θεμάτων - Άδειες - Αναπληρωτές Εκπαιδευτικών Θεμάτων Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΠΥΣΔΕ Δράμας Σχολικοί Σύμβουλοι Σχολικοί Σύμβουλοι Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας