Εκτύπωση

Προεδρικά Διατάγματα

Π.Δ. 41/2011 pdfΤροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006 « μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις».99.47 KB
Π.Δ. 12/2009 pdfΤροποποίηση του π.δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου»90.96 KB
Π.Δ. 36/2008 pdfΤροποποίηση του π.δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 65 Α΄)79.72 KB
Π.Δ. 60/2006 pdfΑξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου373.76 KB
Π.Δ. 105/2006 pdfΤροποποίηση του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολό− γηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου»263.68 KB
Π.Δ. 1/2003 pdfΣύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ακλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών110.53 KB
Π.Δ. 100/97 pdfΤροποποίηση του Π.Δ. 50/96213.46 KB
Π.Δ. 50/96 pdf Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης242.4 KB
Π.Δ. 188/1985 pdf Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης668.1 KB
Π.Δ. 899/1980 pdfΠερί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Σχολικών Ταμείων733.23 KB
Π.Δ. 63/1981 pdfΠερί αρχειοθετήσεως εγγράφων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων986.3 KB
Π.Δ. 182/1984 pdfΤροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα των Σχολείων μέσης Γενικής Εκπαίδευσης1023.28 KB
Π.Δ. 104/1979 pdfΠερί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης1.4 MB
Π.Δ. 155/1978 pdfΠερί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των ισχύουσων διατάξεων των αναφερόμενων στις εγγραφές, μετεγγραφές και εξετάσεις μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης ξένων Σχολείων της αλλοδαπής και άλλων συναφών μαθητικών θεμάτων958.57 KB

Η Δ.Δ.Ε. Δράμας στο Χάρτη

Τα σχολεία της ΔΔΕ στο χάρτη

Επικοινωνία

Διοικητήριο - Αντιπεριφέρεια Δράμας
Δράμα, τ.κ. 66133

E-mail: [email protected] 
Τηλέφωνο: 2521351224
Fax: 2521351293
http://www.didedra.gr