Εκτύπωση

Υπουργικές Αποφάσεις

ΦΕΚ 2545 docΜεταφορά Μαθητών
ΦΕΚ 172 Β pdfΑφορά τα ειδικά μαθήματα και τροποποιεί την Υπουργική Απόφαση Φ.253/128314/Β6/2002, (ΦΕΚ 1538/ τ. Β'/ 10.12.2002).136.08 KB
ΦΕΚ Β΄ 1218 pdfΑριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια133.6 KB
Υ.Α ΦΕΚ 3236Β' pdfEλάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) 95.06 KB
Υ.Α. ΠΔΣ docΟργάνωση και Λειτουργία της Προσθετης Διδακτικής Στήριξης73 KB
Υ.Α. ΦΕΚ 2794/τ.Β' pdfΥπ’ αρ. 141081/Γ4/8-12-2011 (ΦΕΚ 2794/τ.Β’’/8-12-2011) Υπουργική Απόφαση η οποία συμπληρώνει και τροποποιεί την υπ’ αρ. 112843/Γ4/14-10-2005 Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία διεξάγονται οι Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες157.84 KB
Υ.Α ΦΕΚ 1002 τ Β' pdfΑναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογίας Χημείας Α' Τάξης Γενικού Λυκείου119.54 KB
Υ.Α ΦΕΚ 1213 τ Β΄ pdfΠρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α' ΄Τάξης Γενικού Λυκείου125.81 KB
Υ.Α. ΦΕΚ 1168 τ Β' pdfΠρόγραμμα σπουδών Μαθηματικών Α' Τάξης Γενικού Λυκείου699.13 KB
Υ.Α Φclass="odd"ΕΚ 780/11045/6-5-2011 pdfΚαθορισμός αποζημίωσης των απασχολούμενων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις (Πανελλήνιες Εξετάσεις 2011)134.7 KB
Υ.Α. ΦΕΚ 262/τΒ'/17-02-2011 pdfΕξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας51.8 KB
Y.A. 139165/Γ2/4-11-2010 pdfΚαθορισμός εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζομένων μαθημάτων της Γ τάξης ημερησίων και Δ τάξης εσπερινού ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2010-2011.658.03 KB
Υ.Α. 104845/Γ2/26/8/2010 docΚαθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011210.5 KB
Υ.Α. Φ.253/68528/Β6/14.06.2010 pdfΤροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391/τ. Β΄/30.03.06) υπουργικής απόφασης119.35 KB
Υ.Α. Φ.252/58011/Β6/2010 pdfΥπουργική απόφαση «Βάση εισαγωγής για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» Φ253/68528/Β656.74 KB
Υ.Α. Φ.251/3138/Β6/2010 docΥπουργική απόφαση «Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση των μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Νόμου 3699/2008 της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2010, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».119 KB
Υ.Α. Φ.253/27456/Β6/2009 pdfΥπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπ΄ αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ Β΄-1538/10-12-2002) Υπουργική Απόφαση.140.15 KB
Υ.Α Φ.253/42440/Β6/2009 pdf Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπ΄ αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ Β΄-391 τΒ΄/30-3-2006) Υπουργική Απόφαση.238.03 KB
Υ.Α. Φ.253/151507/Β6/08.12.2009 pdfΥπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπ΄ αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ Β΄-1538/10-12-2002) Υπουργική Απόφαση «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών ……. για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».108.35 KB
Υ.Α. Φ.253/155439/Β6/16.12.2009 pdfΥπουργική Απόφαση, η οποία αφορά στην εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με τη δημοσίευση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚΑ΄-65), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 12/2009 (ΦΕΚΒ΄-22).114.46 KB
Υ.Α. Φ.151/20049/Β6/20-2-2007 pdfΠρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄)και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄). (Α. Αλλοδαποί-Αλλογενείς (Απόφοιτοι Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και B. Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής Καταγωγής)317.67 KB
Υ.Α. Φ.253/28934/Β6/30.03.2006 pdfΠρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.425.72 KB
Υ.Α. Φ.253/120789/Β6/01.11.2005 pdfΠρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση192.07 KB
Υ.Α. Φ.253/128314/Β6/12-2-2002 pdfΟρισμός των τμημάτων και των σχολών ……. για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.97.57 KB

Η Δ.Δ.Ε. Δράμας στο Χάρτη

Τα σχολεία της ΔΔΕ στο χάρτη

Επικοινωνία

Διοικητήριο - Αντιπεριφέρεια Δράμας
Δράμα, τ.κ. 66133

E-mail: [email protected] 
Τηλέφωνο: 2521351224
Fax: 2521351293
http://www.didedra.gr 

Μετρητής Επισκέψεων

1925154
Σήμερα:
Το μήνα:
Σύνολικά:
287
7112
1925154

Η IP σας είναι: 207.241.229.149