Κ.Ε.Σ.Υ. Δράμας

Προϊστάμενος Αλβανόπουλος Γεώργιος Τηλ. : 2521076511  E-mail : mail@kesy.dra.sch.gr Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
    Fax  : 2521076511

Η Δ.Δ.Ε. Δράμας στο Χάρτη

Τα σχολεία της ΔΔΕ στο χάρτη

Επικοινωνία

Διοικητήριο - Αντιπεριφέρεια Δράμας
Δράμα, τ.κ. 66133

E-mail: mail@dide.dra.sch.gr 
Τηλέφωνο: 2521351224
Fax: 2521351293
http://www.didedra.gr