Εκτύπωση

Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών της τελευταίας τάξης Λυκείου

Δημοσιεύθηκε στις .

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 2 της υπ' αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄ 2769) Υ.Α., κατά την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής της τελευταίας τάξης του Λυκείου, θεωρείται σημαντικό να επιλέγονται τόποι προορισμού στο εσωτερικό της χώρας μας, που δίνει τη δυνατότητα επιλογής περιοχών με ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, με πολιτιστικά μνημεία μοναδικής σημασίας, καθώς και παραθαλάσσιων, νησιωτικών και ορεινών περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ


Πληροφορίες: Παπαδαντωνάκης Ά, Βάρλα Ά

Τηλέφωνο: 2103443619, 2103443272

Fax: 2103443390